Hoe om te gaan met wanbetalers?

Niets is vervelender dan een klant die niet betaalt. Voor de klant een vervelende situatie, want misschien is deze wel helemaal niet in staat om te betalen. Maar voor u als bedrijf of ondernemer ook een vervelende situatie, u wilt natuurlijk het geld waar u recht op heeft. Daarnaast wilt u het liefst een goede verstandhouding tussen u en de klant. In een situatie als deze, waar de klant niet betaald, is dat moeilijk. Daarom zijn hier een aantal tips om niet te agressief over te komen, maar uiteindelijk wel uw doel te behalen: een tevreden klant en uw geld voor de geleverde producten of service.

Debiteuren

U heeft al meerdere keren contact gezocht met de klant, maar toch heeft u uw doel nog niet bereikt. U heeft uw geld, waar u recht op heeft, nog niet ontvangen. Klanten die niet betalen worden ook wel debiteuren genoemd. Bij grote bedrijven is er daarom vaak ook een afdeling debiteurenbeheer. Hier worden zaken behandeld waarbij klanten niet of te laat betalen. In dit verhaal bent u de crediteur: u ontvangt nog geld. Om ervoor te zorgen dat uw klanten betalen, is het belangrijk dat u weet welke stappen u kunt nemen. Als eerste is het verstandig om herinneringen te versturen. De volgende stap zijn aanmaningen. Werkt dit nog niet, zult u moeten denken aan hardere maatregelen.

Herinnering tot betalen

In het begin zult u niet te snel stappen willen nemen tegen de debiteur. Toch is het verstandig om zo snel mogelijk in te grijpen en het niet uit de hand te laten lopen. Vaak blijkt het een misverstand en is de klant bijvoorbeeld vergeten het bedrag over te maken. Houd daarom goed in de gaten of betalingen op tijd binnen komen. Zo voorkomt u dat problemen en betalingsachterstanden zich opstapelen. Als er niet betaald wordt door de klant, kunt u een herinnering sturen. Als de klant na de eerste herinnering niet betaald, kunt u een aanmaning sturen. Dit omdat een tweede herinnering meestal niet werkt. Een aanmaning is vaak een herinnering op een wat dwingendere toon. Na een aanmaning kunt u nog een sommatie versturen. Dit is de laatste kans voor de klant om de rekening, zonder verder bijkomende kosten, te betalen. Doet de klant dit niet, dan kunt u een incassobureau inschakelen.

Incassobureau

Uiteraard wilt u voorkomen dat u een incassobureau moet inschakelen. Soms laat de klant u geen keus. Als u bovenstaande stappen heeft gevolgd, heeft u er alles aan gedaan om de klant te laten betalen. In het geval de klant nog steeds niet betaald heeft, is de verstandige keuze om een incassobureau in te schakelen. U heeft alle mogelijke stappen gezet die u zelf kunt zetten om samen met de klant de betaling goed af te ronden. Schakel daarom op tijd een incassobureau in. Incassobureau-Pro staat in dergelijke gevallen voor u klaar zodat u zelf niet in de problemen komt en uw geld ontvangt waar u recht op heeft.