smartengeld claimen

Smartengeld claimen

Heeft u door de schuld van een ander letsel opgelopen of heeft u een ongeluk op het werk gehad? In veel gevallen heeft u dan recht op smartengeld. Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de immateriële schade. Denk bij immateriële schade bijvoorbeeld aan de pijn bij een ongeval, littekens, het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep of hobby of het verdriet door het wegvallen van sociale contacten. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van uw verdriet, pijn of andere verlies van levensvreugde. Smartengeld krijgt u náást de vergoedingen van uw overige letselschade, zoals de vergoedingen voor de ziekenhuisbezoekjes. In Nederland heeft u alleen als slachtoffer recht op smartengeld. Naasten of nabestaanden komen niet in aanmerking voor deze vorm van vergoeding.

Hoogte van het smartengeld

De hoogte van de vergoeding voor de immateriële schade kan per situatie verschillen. Er wordt in ieder geval gekeken naar het soort letsel dat er is opgelopen en de ernst daarvan. Daarbij speelt wel of geen ziekenhuisopname, de duur van de revalidatie en de duur en zwaarte van de medische behandelingen ook een rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Verder wordt er ook gekeken naar de volgende zaken:

  • Hoeveel pijn en beperkingen u in de toekomst zult hebben.
  • De pijn die u tijdens uw herstel heeft gehad.
  • De aanwezigheid van blijvende, zichtbare gevolgen (zoals littekens).
  • Hoeveel invloed heeft de letselschade op uw werk, relatie, sociale kring en vrijetijdsbesteding.
  • De duur en mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van uw letsel.

Naast de bovengenoemde zaken wordt de ANWB Smartengeld gids ook altijd als uitgangspunt gebruikt. In dit boek staan alle uitspraken die Nederlandse rechters ooit over smarten geld hebben gedaan. Deze gids wordt gebruikt als leidraad bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Het kan echter wel voor komen dat iemand met de exacte letselschade een ander bedrag aan smartengeld ontvangt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen wanneer zij niet dezelfde mate van hinder hebben gehad door dit letsel. Stelt u voor: een gitarist is meer geraakt door blijvende klachten aan zijn hand dan een voetballer. Er wordt altijd per situatie bekeken welke impact het letsel heeft of heeft gehad op dát betreffende slachtoffer.

Hulp nodig?

Denkt u recht te hebben op smartengeld, maar heeft u geen idee hoe u dit geld zou moeten verhalen? Neem dan contact op met één van de specialisten van de Randstad Advocaten. Het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor de immateriële schade is een ingewikkelde zaak en het is dan ook aan te raden een letselschadespecialist hiervoor in te schakelen. Randstad Advocaten is specialist op het gebied van letselschade en gaat vakkundig te werk. Randstad Advocaten zijn betrokken bij haar cliënt en zal haar uiterste best doen wat betreft het claimen van de vergoeding. Via een vrijblijvende offerte komt u in contact met een specialist bij u uit de buurt!