Het verschil tussen minnelijke incasso en gerechtelijke incasso

Wanbetalers. Heel vervelend, maar waarschijnlijk heeft elke organisatie het wel eens mee gemaakt. Als u de juiste stappen zet, kan het u echter lukken om het geld te incasseren. Stap één is om de klant een herhaal factuur te sturen. Beschrijf hierin dat het betalingstermijn verstreken is en verzoek vriendelijk de betaling zo spoedig mogelijk in orde te maken. Vervolgens mag u volgens de wet rente op de vordering berekening. Dat u dit gaat doorvoeren maakt u uiteraard bekent bij de wanbetaler. Mocht de wanbetaler, na enige tijd, nog steeds niks hebben betaald, dan wordt het tijd om een sommatie te sturen. Hierin waarschuwt u dat u een incassoprocedure zult beginnen als er niet tijdig wordt betaald. Is er nu nog niet betaald? Neem dan contact op met NGC Incassobureau. NGC Incasso ondersteunt u bij het verhalen van uw geld. Er zijn twee vormen wat betreft incassoprojecten. Hieronder leest u daar meer over.

Minnelijke

Bij minnelijke incasso wordt de wanbetaler over gehaald tot betaling zonder dat er een rechter bij komt kijken, maar wel met behulp van een incassobureau. Als u een incassobureau inschakelt start het minnelijke incassotraject. Het incassobureau gaat er alles aan doen om de openstaande schuld te verhalen bij de wanbetaler. Zo stuurt het bureau bijvoorbeeld aanmaningen en treft het betalingsregelingen. Het doel van het minnelijke incassotraject is om tegen zo laag mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk papierwerk de schuld geïnd te krijgen.

Gerechtelijke

Als de wanbetaler na het minnelijke incassotraject de schuld nog niet heeft afgelost, dan kan het gerechtelijk incassoproces gestart worden. Dit traject begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In dit proces bepaald de rechter de vervolgstappen om de schuld alsnog binnen te halen. Bij het gerechtelijk incassoproces is het mogelijk om, met toestemming van de rechter, beslag te laten leggen op het inkomen, de bankrekening of de (on)roerend goederen van de wanbetaler.

Verschil

Het verschil tussen het minnelijke incasso en het gerechtelijke incasso is de rechter. Bij het minnelijk incasso is er geen rechter in het spel, bij de gerechtelijke wel. Daarnaast brengt het minnelijk incasso veel minder kosten met zich mee in vergelijking met een gerechtelijk incasso. Als u de relatie met de wanbetaler zo min mogelijk wilt beschadigden, kies dan voor de minnelijke weg. Daarbij wordt uw eigen imago ook behouden wanneer u kiest voor het minnelijk incasso.